משקל אנלוגי למזוודה

20.00

עם מקבע חוגה על מנת לקבל משקל מטען מדוייק