fbpx
משלוח חינם בקנייה מעל ₪400!

משלוחים חינם! בקניה מעל - ₪299

הגדרות התקנון

תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

הגדרות המונחים בתקנון:

1. האתר  –
https://galtex.co.il

2. החברה  –  "סטודיו נתנאל מלול״ 

3. המוצרים  – כל המוצרים באתר החברה.

4. יום ביצוע ההזמנה  –  היום בו התקבל אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

5. יום עסקים  –  ימי חול, ראשון עד חמישי. ימי עסקים אינם כוללים את יום שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי

1. האתר הינו חנות אינטרנטית למכירת מוצרים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 

2. ניתן ליצור איתי קשר לכל שאלה ו/או בקשה ו/או הבהרה ו/או בירור במייל
natnelmalulservice@gmail.com
או בטלפון
8034245 – 052 

3. ביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר ייחשב כהצהרת המזמין כי הוא קרא תקנון זה ומסכים לכל תנאיו.

4. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד וכי ישנם מוצרים אשר עטיפתם השתנתה ותמונתם אינה מעודכנת ולכן החברה אינה מחויבת להציג תמונות מדויקות של המוצרים.

5. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר.

6. כל המחירים באתר כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.

7. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר בהתאם למחירי המוצרים בשוק וכן ואת תעריפי המשלוחים בהתאםלחברת דואר ישראל ולחברת השליחויות ללא צורך במתן הודעה מוקדמת.

8. מעת לעת, תפרסם החברה מבצעים והטבות באתר, אותם רשאית החברה לשנות ולעדכן בלא מתן הודעה מוקדמת. 

הזמנה באתר

1. על מנת לבצע רכישה באתר, יש להירשם לאתר כלקוח ולמלא פרטים אישיים. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימושבפרטי הלקוח.

2. יש להקפיד למלא בטופס הרישום את כל הפרטים במדויק, שכן פרטים חסרים ו/או שגויים עלולים לעכב ו/או למנוע אתשליחת המוצרים ללקוח. במידה ויוחזרו לחברה מוצרים שנשלחו ללקוח עקב שגיאה במילוי הפרטים, יחויב הלקוח בדמיהמשלוח הנוספים.

3. במידה והלקוח הזמין מוצר אר אינו קיים עוד במלאי החברה ולא צוין זאת באתר החברה, לא תהא החברה מחויבתבמכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לוו/או לצד ג'. החברה תזכה את הלקוח בסכום ששולם על ידו.

החזרות, זיכויים וביטולים

1.  כל זיכוי כספי ו/או ביטול עסקה יינתן עפ"י האמור בחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981.

2.  במקרה של זיכוי כספי, החברה תזכה את כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה.

3.  במידה ויבטל הלקוח את העסקה בטרם נשלחה אליו ההזמנה, החברה מתחייבת להשיב ללקוח את מלוא סכום העסקה.

4. אופן החזרת מוצרים: הלקוח ישלח את המוצר לחברה ויישא בעלויות המשלוח.

5. היות ומבחינה טכנית אין אפשרות לזכות כרטיסי דיירקט, בעלי כרטיס דיירקט זכאים לקבלת זכוי כספי לשימוש באתרבלבד.

6. החזרת מוצרים שבמבצע תתאפשר עד 7 ימי עסקים. הלקוח יקבל החזר כספי בניכוי של 5% משווי המוצר או בניכוי של100 ₪ – הזול מביניהם. במידה ויבחר הלקוח לקבל זיכוי כספי לשימוש באתר. שווי הזיכוי יהיה שווה לסכום המקורי ששולם – ללא ניכוי.

משלוחים

1. אספקת המוצרים למזמינים באתר, מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות חברת דואר ישראל.

2. החברה אינה אחראית על עיכובים ששל חברת השליחויות ו/או דואר ישראל, שכן אינם בשליטתה.  

3. במקרה של משלוח באמצעות שליח עד הבית,  יבוצע תיאום מראש מול הלקוח טרם ההגעה, יש לציין כי החלוקהמתבצעת לרוב במהלך שעות היום ועל כן רצוי לבחור בכתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלו.
החברה מתחייבת להכין את ההזמנה למשלוח בתוך 2 ימי עסקים. ההזמנות נשלחות באמצעות חברת שליחויות חיצוניתאשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים. בהזמנת משלוח ליישובים מרוחקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעברלקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – אין החברה מתחייבת לזמן הגעה.

4. במקרה של משלוח בדואר רשום, ההזמנה תישלח באמצעות דואר ישראל, אשר מתחייבים להגעה תוך 14 ימי עסקים. 

פרטיות, סודיות ואבטחה

1. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטי הלקוחות באתר וכן לא להעביר את פרטיהם לצד ג', אלא במידה ותקראלעשות כן על פי חוק.

2. החברה מתחייבת שלא לאגור מספרי כרטיסי אשראי של לקוחות האתר.

3. האתר מאובטח בתקנים הגבוהים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע ופרטי המשתמשים.
האתר נעזר בחברת טרנזילה מקבוצת אינטר ספייס, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקתואבטחת המידע. חברת טרנזילה עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראיתקן .PCI Level 1

ביטול עסקה

ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוח באתר האינטרנט תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוח לחברה. בהודעת הביטול על הלקוח למסור את שמו ומספר תעודת הזהות שלו, וכן את פרטי העסקה אותה הלקוח מבקש לבטל. אםנמסרה הודעת הביטול בטלפון – יש לספק גם את מספר הטלפון של המשלם המופיע בהזמנה.

ניתן לבטל בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

1. בעל פה בטלפון 08-6755775 או בסטודיו המרכזי בכתובת חיים יחיל 18 באר שבע.

2. בדואר אלקטרוני לכתובת אימייל שירות הלקוחות של החברה: 

3. באינטרנט, בקישור הייעודי המופיע בתחתית האתר תחת הכותרת "ביטול עסקה"

לקוח רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות ביטול עסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכןהתשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.

על אף האמור לעיל, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת חשבונית המס ודף הסבר זה עם פרטי העסקה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין החברה לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולהחדש, לפי העניין.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספיוביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות הדין.

הנך מתבקש/ת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, אתאותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככלשהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה.

כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה, בניכוי דמי משלוח (ככל ונגבו) ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר), לא יחויב בדמי ביטול. ביטולההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר), יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטוביןאו 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם, החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחתכתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנעמגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

החלפות והחזרות

באפשרות הלקוח להחליף מוצר שנרכש באתר תוך 14 יום מיום קבלתו, ובלבד שלא נעשה שימוש במוצר והוא סגור באריזתוהמקורית על כל חלקיו.

מוצר שנרכש במסגרת מבצע ניתן להחזיר תוך 7 ימים מיום קבלתו.

אופן החזרת מוצר

1. הלקוח ישלח את המוצר לכתובת החברה ויישא בעלויות המשלוח וביטוח המוצר בהחזרתו.

2. עם קבלת המוצר בחברה ובתנאי שהמוצר שהתקבל הינו באריזתו המקורית, לא נעשה בו שימוש והוא אינו פגום, הלקוחיקבל החזר כספי בניכוי של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם

זמן אספקה

עלות

חברת שילוח

עד 5 ימי עסקים*

חינם ברכישה מעל 299 ₪

חברת שליחויות חיצונית

 

 45 ₪ ברכישה עד 299 ₪

 

 

איסוף מסניף – יתאפשר עם סיום הסגר

עד 4 ימי עסקים*

חינם

 

    

* ימי האספקה מתחילים להיספר מיום העסקים הראשון לאחר אישור ההזמנה בחברת האשראי

* ייתכנו ליישובים מרוחקים, לזמני ההגעה ליישובים מרוחקים 

* יום עסקים – אינו כולל את יום ביצוע ההזמנה, מתחיל להיספר מהיום הראשון לאחר ביצוע ההזמנה שאינו שישי, שבת, ערב חג, חג, חול המועד, יום זיכרון או יום שבתון

**עקב הגבלות משרד הבריאות ומתוך רצון לשמור על בריאות עובדינו, זמני האספקה עלולים להתארך מעבר לימיהאספקה המצוינים, נעשה את מיטב המאמצים לספק את ההזמנות מוקדם ככל האפשר

לא תתאפשר הגעה ליישובים אשר מצויים בסגר

זכויות יוצרים

-כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של המפעילה בלבד.

-זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

-אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות, עיצוב תחפושות, תמונות התחפושות והמוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החנות מראש ובכתב.

-אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החנות מראש ובכתב.

התניית שיפוט – מקום השיפוט והדין החל

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בבאר שבע ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

ברוכים הבאים!

הרשמו לאתר ותהנו מקוד קופון על סך 10% הנחה על כל המוצרים באתר!